Alvar Aalto Euran Kauttualla

English version available in the bottom of the page.

Alvar Aallon arkkitehtuurin ympärille rakennettu valtakunnallinen, matkailijoita palveleva verkkopalvelu visit.alvaraalto.fi on avattu. Sivustolta löytyy mielenkiintoinen ja edustava kokonaisuus Alvar Aallon arkkitehtuuria eri vuosikymmeniltä ympäri Suomen, mukana myös Kauttuan Ruukinpuiston kohteet. Tutustu sivustoon tästä.

 

Terassitalo/ Porrastalo, 1937-38 

A. Ahlström Osakeyhtiö rakennutti terassitalon Kauttuan paperitehtaan ylemmän toimihenkilöstön asuinhuoneistoksi, ja se oli ensimmäinen toteutunut Aallon suunnittelema rakennus Kauttualla. Aalto oli Suomen ensimmäisiä modernia tyylisuuntaa edustava arkkitehti, ja terassitalon edustaa modernia funktionalismia varsin puhtaasti. Tyylisuunnan mukaan rakennuksen osat tulisi edistää käytännöllisyyttä, ja kaikki turha karsitaan pois. Terassitalon historiallinen tausta nojaa Välimeren piirin arkkitehtuuriin, jota Aalto ihaili ja josta hän sai innoituksensa rakennuksen muotoon ja julkisivuun.

Keskeiseksi elementeiksi nousivat valon, ilman ja käytännöllisyyden korostaminen. Terassitalo on sijoitettu rinteeseen, ja kunkin kerroksen katto muodostaa ylemmän kerroksen laajan ulko-oleskelutilan, kattoterassin. Lisäksi jokaiseen asuntoon on kulku maan tasalta, ja luonnonvalo pääsee asuntoihin kolmesta ilmansuunnasta. 

Aallon viimeisessä Kauttuan aluesuunnitelmassa terassitaloja oli kaikkiaan neljä, ja ne muodostivat yhden osan laajempaan Kauttuan asemakaavasuunnitelmaan. Vaikka Aalto suunnitteli terassitalon tyyppitaloksi, niitä toteutettiin lopulta vain yksi sota-ajan ja sen aiheuttaman laadukkaan rakennusmateriaalin puutteen vuoksi.

Rakennuksesta käytetään sekä nimeä terassitalo että porrastalo. Paikallisten puheessa porrastalo on vakiintuneempi nimitys, mutta kuitenkin Aalto itse kutsui rakennusta terassitaloksi. Tämän vuoksi virallinen nimitys rakennukselle on terassitalo.

Nykyään rakennuksen omistaa Ruukki-Invest Oy, johon kuuluu kuusi erikokoista vuokrahuoneistoa. Yhdessä asunnossa toimii Euran kunnan ylläpitämä näyttelytila (lue lisää) ja muut viisi asuinhuoneistoa toimivat edelleen yksityiskoteina.

Alvar Aallon terassitalo

Työläisten sauna- ja pesularakennus "Jokisauna", 1944-46

Työläisille rakennettu sauna- ja pesularakennus on yksi edustavimmista Aallon ”kareliaanisen” kauden rakennuksista. Siinä korostuu suomalainen luonto ja muotoilu: Se on hirsistä valmistettu, alun perin turve- ja harjakattoinen rakennus, jonka perustukset ovat betoniset. Rakennus on kaksikerroksinen ja sijaitsee rinteessä, joten molempiin kerroksiin on käynti maan tasalta. 

Rakennuksessa toimii nykyisin kahvila ja design-myymälä Jokisauna Oy. Varattavissa myös yksityiskäyttöön. Lisätiedot Jokisaunan Facebook-sivulta.

Jokisauna

Virkailijanaisten asuntola "Villa Aalto", 1942

Paperitehtaan naimattomille virkailijanaisille suunniteltu asuntola, jossa on 12 samanlaista asuinhuonetta ja avotakalla varustettu yhteinen olohuone. Tipulaksi ristitty rakennus on pohjakaavaltaan neliömäinen ja pyramidikattoinen rakennus. Julkisivu on vaaleaa vaakalaudoitusta ja rakennuksen kiintopisteenä toimivat talon terassia koristavat pyöreät viistot puupylväät, joita Aalto käytti myös Terassitalon kaiteissa sekä samaan aikaan rakennetussa Noormarkun Villa Maireassa.

A. Ahlström Osakeyhtiö omistaa edelleen rakennuksen, ja se toimii nykyään majoituskäytössä. Katso lisätiedot tästä. Rakennus on nähtävissä muutoin vain ulkoa päin.

Villa Aalto

Yli-insinöörin asuintalo Lohiluomassa, 1944 

Paperinjalostamon yli-insinöörin asuintalo sijaitsee toimihenkilöille kaavoitetulla Lohiluoman asuinalueella. Rakennus on tilava kaksikerroksinen puutalo Pyhäjärven rannalla. Aalto korosti yksinkertaisessa rakennuksessa materiaalien vaihtelevuutta ja luonnonmateriaalien käyttöä. Luonnonläheisyys on tässäkin kohteessa kantava teema, sillä olohuoneen suuret ikkunat avautuvat Pyhäjärvelle ja järven puolella on suojainen terassi.

Rakennus on nykyisin yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

A-tyyppitalot Varkaudenmäessä, 1942-46

Varkaudenmäen asuinalueen omakotitaloista neljä tiedetään Aallon suunnittelemiksi, ja muut ovat Aallon arkkitehtitoimistossa työskennelleiden arkkitehtien muunnelmia A-tyyppitalosta. Aalto kehitti tyyppitalon teolliseen valmistukseen, ja ensimmäiset tyyppitaloehdotukset syntyivät jo vuonna 1937. Puiset talot valmistettiin A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden puuelementtitehtaalla, josta ne tuotiin vain pystytettäviksi paikan päälle. Varkaudenmäen talot perustuvat AA-tyyppitalojärjestelmään, joka perustui muunneltaviin elementteihin. Tuloksena oli samantyylinen, mutta yksityiskohdiltaan vaihteleva omakotitaloalue. Tyypillistä rakennuksille oli yksikerroksisuus, julkisivun vaalea vaakaponttilaudoitus, epäsymmetrinen harjakatto, ja katon jatkuminen sisäänkäynnin katoksena.

Talot ovat nykyisin yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

Sähkötalot, 1944

Teollinen elementtirakentaminen soveltui myös rivitalojen valmistamiseen, ja Kauttualle rakennettiinkin ns. sähkötalot. Ne perustuivat A-talotyypin rakenteisiin ja olivat työväestön asuinrakennuksia. Julkisivu oli samaa vaakaponttilaudoitusta kuin Varkaudenmäen omakotitaloissa. Rakennuksiin on tehty jonkin verran muutoksia: esimerkiksi kuistien yksityiskohdat eivät enää ole alkuperäisen suunnitelman mukaiset.

Nimensä niiden on kerrottu saaneen asuntoihin asennetuista sähköliesistä, jotka olivat Kauttualla ensimmäiset laatuaan.

Talot ovat nykyisin yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

(Asuntolaparakki) Messuhalli eli konepaja, 1942-43 ja 1944

Alvar Aalto suunnitteli sodan aikana jalostustehtaan Euran Paperin läheisyyteen tehtaassa työskenteleville naisille asuntolaparakin, johon rakennettiin väliaikaiset majoitustilat 160 hengelle. Se kulki työnimellä Parthenon (Jungfrubur). Rakennus muodostui kahdesta vastakkaisesta punatiilisestä osasta, joka pari vuotta myöhemmin liitettiin osaksi uutta konepajaa.

Konepajaksi rakennus laajeni vuonna 1944, kun jalostustehtaan laajeneminen johti korjaamon rakentamiseen. Konepajaa alettiin kutsua Messuhalliksi, sillä se sai vaikutteita Helsingin messuhallista, jossa on myös korkea sivuikkunallinen keskitila sekä matalammat siivet. Kauttualla uusi konepaja rakennettiin aiempien kahden asuntolaparakin väliin näitä yhdistäväksi korkeammaksi osaksi.

Kauttuan yleiskaava ja asemakaavaehdotus

Alvar Aallon ensimmäinen työ Kauttualla oli alueen yleissuunnitelman laatiminen. Suunnitelma kattoi tehdasalueen ja ympäristön asuinalueineen – alueen, jota nykyisin kutsumme Ruukinpuistoksi. Siteet perinteeseen ja alueen vanhaan arkkitehtuuriin haluttiin katkaista, ja Kauttuasta piti tulla uuden yhteiskuntaelämän ja uuden arkkitehtuurin näyttämö. Aalto suunnitteli tiet ja rakennukset mukailemaan luonnon muotoja, ja rakennukset suunnattiin etelään ja länteen ja niistä aukeni maisema yli jokilaakson. Suunnitelmaan sisältyivät Terassitalot, kerrostaloja ja yksikerroksisia yhden perheen asuntoja. Rakentaminen aloitettiin Terassitaloista, joita valmistui vain yksi. Koko laajasta suunnitelmasta toteutui Terassitalon lisäksi vain työläisten sauna- ja pesularakennus.

Aalto suunnitteli Kauttualle myös monta laajempaa asemakaava- ja yleiskaavaehdotusta, joista mikään ei kokonaisuudessaan toteutunut. Kaavaehdotus kuitenkin määritti tehdasyhdyskunnan kasvusuunnat ja maankäytön pitkälti aina 1960-luvulle. Kauttuan tehdasyhdyskunta laajeni 1940-luvun alusta lähtien voimakkaasti, ja alueet jakautuivat Aallon suunnitelmien mukaisesti eri toimintojen ja sosiaaliryhmien mukaisesti.

Suunnitelmien taustavoimana toimivat A. Ahlström Osakeyhtiön johtajapariskunta Harry ja Maire Gullichsen, jotka olivat modernin arkkitehtuurin ja taiteen suosijoita. Lisäksi Aalto oli pariskunnan tuttava jo entuudestaan ja hänelle oli jo kertynyt mainetta uuden suomalaisen arkkitehtuurin johtavana nimenä.

Löydät asemakaavasuunnitelman alla olevasta esitteestä:

Alvar Aalto Kauttualla -esite

Kauttuan Ruukinpuiston kartta

 

IN ENGLISH

Alvar Aalto in Kauttua -brochure

Welcome to a journey into Alvar Aalto’s architecture and magical nature! Plan your own way to discover Alvar Aalto and Finland from here.

ALVAR AALTO IN KAUTTUA, EURA

The Terraced House/the stepped apartment building, 1937 - 38

The Ahlström Corporation let build the Terraced House for the accomodation apartments of the upper officials and it was the first fulfilled building designed by Aalto in Kauttua. Aalto was one of the first architects representing modern style and the Terraced House represents modern functionalism quite correctly. According to the stylictic tendency the parts of the buildiong should improve practicality and all that is unnecessary is eliminated. The historical background of the Terraced House is based on the Mediterranean architecture which Aalto admired and which gave him inspiration for the shape and fasade of the building.

Aalto emphasized the importance of the main elements: light, air and practicality. The Terraced House has been placed on the slope and the roof of each appartment are terraces for the apartments higher up. Each apartment has its own path to the front door and the natural light gets in from the three points of the compass.

In the last master plan by Aalto there were four terraced houses all in all and they formed one part of the larger plan in Kauttua. Though Aalto designed The Terraced House to a typical house only one was completed because of the wartime and the lack of the building material of good quality.

The building is called the Terraced House and the stepped apartment building. Local people talk more about the stepped apartment building but Aalto, himself, used the name the Terraced House. That is why the official name of the building is the Terraced House.

Nowadays Ruukki-Invest Oy owns the whole building including six apartments of different size for hire. One apartment is a showroom (read more) maintained by the municipality of Eura and the other five apartments are still private homes.

”JOKISAUNA” The Jokisauna sauna facilities and the laundry building for labourers

The sauna- and the laundry building built for the labourers is one of the most representative buildings from Aalto´s Karelian period. The building emphasize the Finnish nature and design. It is the timber building, originally with ridge roof, coved with sod and with the concrete ground. It is the two-storey house locating on the slope, so that the path lead to both stories.

Today in the building there are a cafe and a designshop Jokisauna OY. You can also hire this for private use.

More information in Facebook

VILLA AALTO, FEMALE OFFICIALS´ DORMITORY, 1942

The dormitory designed to unmarried female officials of the paper mill with 12 dwelling rooms of the same kind and the common living room with the open fire place. The building called ”Tipula” has a square floor plan and its roof is like a pyramid. The facade is of light horizontal boarding and round chamfered wooden columns, decorating the terrace are as a main point of the building, these Aalto also used in handrails of the Terraced House and in Villa Mairea which has been built at the same time in Noormarkku.

The Ahlström Corporation still owns the building and it is now used for accomodation. See more. You can only see the building from outside.

THE DWELLING HOUSE OF THE CHIEF ENGINEER AT LOHILUOMA, 1944

The dwelling house of the chief engineer of the paper refinery is situated in the residential area of Lohiluoma which is planned for officials. The building is a spacious two-storey wooden house by lake Pyhäjärvi. Aalto pointed out the variation of materials and the use of natural materials in the simple building.

Close to nature is a carrying theme in this object because the large windows of the living room open to lake Pyhäjärvi and on the side of the lake there is a sheltered terrace.

Now the building is privately owned and still used for accommodation.

A-TYPE HOUSES in Varkaudenmäki, 1942 – 46

It is known that four of the one family houses in Varkaudenmäki residential area are designed by Aalto and the other are modifiations of the so called A-type houses by the architects who worked for Aalto´s architect bureau. Aalto developed the industrial production of these standard houses and the first proposals for the standard houses were made in the year 1937. The wooden houses were made in the Ahlström Corporation´s house factory for prefabricated units from where they were brought to build on the spot.

The houses in Varkaudenmäki are based on the standard house AA - system which was based on prefabricated units. As a result there was the one family area of the same kind but variable in details. Typical of the buildings was simplicity, light horizontal matched boarding, asymmetric ridge of the roof and that the roof continues as a roof for the entrance.

The houses are still privately owned and still used for accomodation.

ELECTRIC HOUSES, 1944

The industrial building of the prefabrikated units was also suitable for building of the terraced houses and the so called electric houses were built in Kauttua. They were based on the construction of the A-type houses and were the dwelling houses for the workers. The fasade was of the same light horizontal matched boarding as in the one family houses in Varkaudenmäki.

Some changes have been made in the buildings: for example the details of the porches are not the same as in the original plans. It is told that they have got their names from the cookers installed in the houses which were the first of that kind in Kauttua.

The houses are still privately owned and still used for accomodation.

(THE DORMITORY CABIN) EXHIBITION HALL OR MACHINE WORKSHOP, 1942 - 43 and 1944

During the war Aalto designed the dormitory cabin for the women who worked for a refinery near the Eura paper mill, the dormitory cabin had provisory accomodation for 160 people. Its working title was Parthenon (Jungfrubur).

The building was made of two opposite parts of red bricks which two years later was joined to a part of the new machine workshop

To the machine workshop the building was enlarged in 1944 when the extension of the refinery led to the building of the repair shop. We began to call the machine workshop Exhibition hall because it was influenced by the Exhibion Hall, in Helsinki, which also had a high middle space with windows on its side and lower wings. In Kauttua the new machine workshop was built between two former dormitory cabins to the higher part connecting those two former parts.

THE MASTER PLAN FOR KAUTTUA AND THE PROPOSAL FOR THE PLAN

Alvar Aalto´s first work in Kauttua was to draw a master plan for the area. The plan consisted of the factory area and the surrounding residential area – the area which we now call Ruukinpuisto. They wanted to cut the bonds as to tradition and the old architecture of the area and the aim was that Kauttua becomes a stage for a new society life and a new architecture. Aalto planned roads and buildings to adapt the nature and the buildings were located to south and west and thus the scenery was opened over the river valley. The plan consisted of Terraced Houses, block of flats and one-family one-storey houses. The building was started from Terraced House, only one of them was completed. From the vast plan besides the Terraced House only the labourers´ sauna and laundry building was completed.

Aalto drew also many vaster plans and proposals for a master plan, none of which was completed as a whole. The proposal for the plan, however, specified the growing trends of the industrial community and the use of land up to the 1960´s.

THe industrial community of Kauttua grew greatly from the beginning of 1940´s. and the areas were divided into various activities and social groups according to Aalto´s plans.

The background team is Harry and Maire Gullichsen, the Aalto Corporations´s manager couple who were the patrons of the modern architecture and art. Besides Aalto was the former friend of the couple and he had already received reputation as a leading name of the new Finnish arcitecture.

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo